Searching for turizm almancasi

We've found 41,086 results for your search term in all documents.

Turizm Egitimi Alan Ogrencilerin Kisilik Ozelliklerinin Belirlenmesi ve Turizm Sektorune Uyumu Acisindan Degerlendirilmesi.

Turizm Egitimi Alan Ogrencilerin Kisilik Ozelliklerinin Belirlenmesi ve Turizm Sektorune Uyumu Acisindan Degerlendirilmesi.

ORNEK TURIZM KONSEYI UYGULAMASI: QTiC/AU Web-DOC

Yıllardır Türk Turizmine vermek gayretinde olduğumuz "araştırma-planlama" desteklerinde 10 yıldır önerdiğimiz KONSEY Modeli konusunda…

Türkiye'de turizm ve küreselleşme

Türkiye'de turizm ve küreselleşme

SAROZ KÖRFEZİ'NİN TURİZM VE REKREASYONEL KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SAROZ KÖRFEZİ'NİN TURİZM VE REKREASYONEL KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ekiz, H. E. and Babacan, E. (2012), “Otel Endustrisinde Internet Kullanimi: Hong Kong ve KKTC Otel Endustrileri’nin Karsilastirilmasi”, Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi, Vol. 23 Number 1, pp. 45-58.

Ekiz, H. E. and Babacan, E. (2012), “Otel Endustrisinde Internet Kullanimi: Hong Kong ve KKTC Otel Endustrileri’nin Karsilastirilmasi”, Anatolia: Turizm…

ERZURUM HALKININ KIŞ SPORLARI FAALİYETLERİNDEN TURİZM POTANSİYELİ YÖNÜYLE BEKLENTİLERİ

ERZURUM HALKININ KIŞ SPORLARI FAALİYETLERİNDEN TURİZM POTANSİYELİ YÖNÜYLE BEKLENTİLERİ

“Mimar Sinan Rotasının Kültürel ve Peyzaj İzleri”, VI. Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, 2012,

“Mimar Sinan Rotasının Kültürel ve Peyzaj İzleri”, VI. Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, 2012,

GEMLİK KÖRFEZİ KUZEY KIYILARININ TURİZM COĞRAFYASI

GEMLİK KÖRFEZİ KUZEY KIYILARININ TURİZM COĞRAFYASI
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks