Documents

52 views

Waarderen van duurzaamheid

Waarderen van duurzaamheid. Afstudeerpresentatie . Naam : Jerry Neimann P5 Presentatie Opleiding: Master Real Estate and Housing . Mentoren TU-Delft : Alijd van Doorn , Michiel Haas Datum: 28 juni 2012. Aanleiding. Eigen interesse Dutch Green Building Council
of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
Waarderen van duurzaamheidAfstudeerpresentatie Naam:Jerry NeimannP5 PresentatieOpleiding: Master Real Estate and Housing Mentoren TU-Delft: Alijd van Doorn, Michiel HaasDatum: 28 juni 2012Aanleiding
 • Eigen interesse
 • Dutch Green Building Council
 • Opdrachtgevers willen duidelijkheid
 • InleidingOnderzoeksopzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerInhoudopgave
 • Inleidingduurzaamheid
 • Gebruik van instrumenten
 • Vergelijking instrumenten
 • Kieswijzer
 • Vragen
 • InleidingOnderzoeksopzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerWaarom duurzaamheid?Wat is duurzaamheid eigenlijk?Waaruit bestaat het?Wat kan je ermee?InleidingOnderzoeksopzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerWaarom duurzaamheid?Waarom duurzaamheid?Waarom duurzaamheid?Waarom duurzaamheid?Waarom Duurzaamheid?Waarom Duurzaamheid?Nieuwbouw utiliteitsbouw?Waarom duurzaamheid waarderen?
 • Meten
 • Verbeteren
 • Vergelijken
 • Sturen
 • Bewijzen
 • vsInleidingOnderzoeksopzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerWaarderenvan duurzaam vastgoedDrie instrumentenDuurzaamheidOnderzoeksopzetInstrumenten vergelijkingGebruik van instrumentenKieswijzerOnderzoekHoofdvraag: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in het gebruik tussen de duurzaamheidinstrumenten BREEAM-NL, GPR-Gebouw en Greencalc+ voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen? Hoe kan het gebruik worden geoptimaliseerd?DuurzaamheidOnderzoeksopzetInstrumenten vergelijkingGebruik van instrumentenKieswijzerOnderzoek
 • Interviews
 • Adviseurs
 • Opdrachtgevers
 • Literatuur
 • Zelfstandig waarderen
 • DuurzaamheidOnderzoeksopzetInstrumenten vergelijkingGebruik van instrumentenKieswijzerVergelijking GebruikBREEAM-NL: Zeer uitgebreid Internationaal herkenbaar Certificaat (tijdsintensief)GPR-gebouw: Snel en praktisch Soms subjectiefGreencalc:Milieukosten Wiskundige bepalingBeperkt aantal thema’sInstrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerVergelijking GebruikWie is de gebruiker van het instrument?
 • Wie zorgt voor de input?
 • Wie draait aan de knoppen?
 • Instrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerVergelijking GebruikCentraal staat de adviseur/duurzaamheidexpert
 • Adviseert opdrachtgever
 • De gebruiker van het instrument
 • Invloed op de waardering
 • Instrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerVergelijking GebruikDoelstellingen opdrachtgever?
 • Onduidelijk of vaag
 • Niet concreet
 • Weinig kennis
 • Minimum waardering
 • Instrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerVergelijking GebruikDoelstellingen opdrachtgever in relatie tot gebruik instrumentDuurzaamheid
 • Energieprestatie
 • Hergebruik materialen
 • Waterrecycling
 • Flexibiliteit
 • Gezond binnenklimaat
 • Geen duurzaamheid
 • Meest duurzame gebouw van NL
 • Bewijs
 • Publiciteit/marketing
 • Herkenbaarheid
 • Voorbeeldfunctie
 • Instrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerVergelijking GebruikDuurzaamheidniet belangrijk!?niet belangrijk!?
 • Geen kennis
 • Alleen de waardering is belangrijk
 • Hoge waarderingen
 • Meer over voor duurzaamheid!?Punten shoppen!?Instrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerVergelijking instrumentenWat zijn de verschillen?Wat is de overlap?Is er een relatie tussen de waarderingen?DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking instrumenten9 Thema’s5 Thema’s3 Thema’sSterren rating (1-5)5 cijfers (1-10)Indexscore (1990)BREEAM-NL:GPR-Gebouw: Greencalc : DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking instrumenten(Eind)waardering:Niet vergelijkbaar!DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking instrumentenTussen thema’s:DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerBREEAMGreencalcGPRVergelijking instrumentenTussen onderwerpen:DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking instrumenten
 • Acht projecten
 • Aanvulling waarderingen
 • Vergelijking in de praktijkDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking instrumenten
 • Acht projecten
 • Aanvulling waarderingen
 • Vergelijking in de praktijkDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking instrumentenDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking instrumentenDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking instrumentenDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking instrumentenDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking instrumentenBevindingen
 • Geen relatie tussen de waarderingen
 • Hoge score leidt niet tot een andere hoge score.
 • DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking waarderingenDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking waarderingenDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking waarderingenDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingOplossingVergelijking waarderingenDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerVergelijking waarderingenBREEAM-NL Duidelijke variatie waarderingenGPR-Gebouw Glazen plafondZelfde scoresGreencalcVariatie, Wordt overschuwt door hoge waarderingDuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenInstrumenten vergelijkingKieswijzerOptimalisatie
 • Aanpassingen niet noodzakelijk
 • Instrumenten gebruikers tevreden
 • Onduidelijk voor opdrachtgevers
 • Adviseurs niet all round
 • Instrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerOptimalisatieKieswijzer voor duurzaamheidinstrumentenInstrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerOptimalisatie
 • Onduidelijkheid wordt verholpen
 • Gratis advies
 • Consequenties worden duidelijk
 • Gesprek tussen opdrachtgever en expert
 • Instrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerOplossingInstrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerOplossingInstrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerVragen?Instrumenten vergelijking DuurzaamheidOnderzoeks opzetGebruik van instrumentenKieswijzerBijlagenBREEAM gewichten per themaManagement: 12%Gezondheid: 15%Energie: 19%Transport: 8%Water: 6%Materialen: 12.5%Afval: 7.5%Landgebruik & Ecologie: 10%Vervuiling: 10%> 30% procent Pass *> 45% procent Good **> 55% procent Very Good ***> 70% procent Excellent ****> 85% procent Outstanding *****1.2 Wat zijn de typerende kenmerken per instrument?BREEAM-NL Nieuwbouw
 • Breed georiënteerd
 • Specifiek en prestatiegericht
 • Certificaat
 • Tijdsintensief
 • 1.2 Wat zijn de typerende kenmerken per instrument?GPR-Gebouw
 • Snel
 • praktisch
 • Weinig kennis nodig
 • Subjectieve onderdelen
 • 1.2 Wat zijn de typerende kenmerken per instrument?Greencalc
 • Gedetailleerd
 • Wiskundige bepaling
 • Goed voor het maken van afwegingen
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks