Documents

249 views

CrimPro (Tagalog)

Legal Clinic Lecture 2018 Source: San Beda (Not sure)
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  RIGHTS OF THE ACCUSED Rights of the Accused    Miranda Rights    Warrantless Arrests Topics: A.   Karapatan sa aresto sa bisa ng isang WARRANT OF ARREST B.   Karapatan sa aresto na walang warrant (WARRANTLESS ARREST) C.   Custodial Investigation A.   WARRANT OF ARREST SINO ANG ISANG ACCUSED O AKUSADO?  1.   Ang isang tao ay itinuturing na isang akusado kapag siya ay naaresto nang dahil sa paglabag sa batas o paggawa ng krimen; 2.   Pormal nang naisampa ang kaso laban sa kanya dahil sa paggawa ng krimen kahit na hindi pa siya inaaresto; 3.   Ki lala rin sa tawag na “suspect”   ANG ISANG TAO AY PWEDE ARESTUHIN SA DALAWANG PARAAN: 1.   Sa bisa ng warrant of arrest   2.   Wastong pag aresto na walang warrant o warrantless arrest      WARRANT OF ARREST - Dokumento mula sa korte na nilagdaan ng isang hukom o Judge na nag-uutos sa mga awtoridad na arestuhin ang sinumang inaakusahan ng paglabag sa batas o paggawa ng krimen. Ang karapatan ng mga taong-bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles, at mga bagay-bagay laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam sa ano mang layunin ay hindi dapat labagin, at hindi dapat maglagda ng warrant sa paghalughog o warrant sa pagdakip maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masiyasat ang mayhabla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa o patotoo, at tiyakang tinutukoy ang lugar na hahalughugin, at mga taong darakpin o mga bagay na sasamsamin. SEC. 2, ART III, SALIGANG BATAS TANDAAN: Ayon sa Republic Act 7438 , kung ikaw ay inaresto, obligasyon ng alagad ng batas na siguruhin na hindi nalalabag ang iyong mga karapatang pantao. ANU-ANO KARAPATAN NG ISANG TAONG NAARESTO SA BISA NG ISANG WARRANT OF ARREST?    Karapatang malaman ang krimen  o paglabag sa batas na dahilan ng pag-aresto.    Karapatang maipaliwanag ang dahilan ng pagka-aresto.    Miranda Rights TANDAAN:    Kung may mali o depekto ang Warrant of Arrest, maaari mong ipahayag ang iyong pagtutol sa angkop na pamamaraan at walang naidudulot na karahasan.    Kung ligal ang nangyaring pag-aresto, maaaring kapkapan ang akusado upang hanapan ng posibleng deadly weapons o anumang bagay na maaaring gamiting katibayan para sa krimen na dahilan ng pag-aresto. ANO ANG MGA TINATAWAG NA MIRANDA RIGHTS?    Karapatang manahimik  at hindi sumagot sa anumang katanungan sapagkat anuman ang iyong sabihin ay maaring gamiting ebidensya laban sa iyo.    Karapatang pumili ng sariling abogado na malaya  at may sapat na kakayahan  na ipaglaban ang iyong mga karapatan.    Kung walang kakayahang magbayad ng serbisyo ng sariling abogado, dapat magtalaga ang gobyerno ng nasabing abogado.    Karapatan, sa lahat ng pagkakataon , na makausap sa pinakamabilis na paraan  (telepono, text, radio, sulat o ibang mabilis na paraan ng komunikasyon) ang abogado , miyembro ng pamilya , doktor, pari o ministro na pinili ng akusado  o ng kaniyang pamilya .    Dapat ipaalam ng awtoridad sa akusado ang karapatan nitong tumanggap ng bisita at makausap ang sinumang nais nito. TANDAAN: Responsibilidad ng alagad ng batas na ipaalam ang iyong mga karapatan at siguruhing ito ay iyong naintindihan ng lubusan. ANU-ANO KARAPATAN NG ISANG TAONG NAARESTO SA BISA NG ISANG WARRANT OF ARREST?    Hindi siya dapat gamitan ng labis na pagpapahirap, pwersa, dahas, pananakot, pagbabanta, o ano pa mang paraan na pipinsala sa kanyang malayang pagpapasya.    Ipinagbabawal ang mga lihim na kulungan, solitaryo, ingkomunikado o iba pang katulad na mga anyo ng detensyon.    Karapatang mag-piyansa o magbayad ng bail upang pansamantalang lumaya habang nililitis ang kaso. BAIL O KARAPATANG MAG-PIYANSA. Ang sinumang sinampahan ng kasong criminal, nasa kustodiya man ng batas o hindi, ay mayroong karapatang magpiyansa. Maliban na lamang kung :   Ang kasong isinampa laban sa akusado ay mayroong parusang habambuhay na pagkakakulong o reclusion perpetua at ang ebidensiya laban sa akusado ay matibay o Kung ang akusado ay isang military PAALALA : Walang sinuman ang pwedeng arestuhin na inaakusahan ng paglabag sa batas o paggawa ng isang krimen nang walang WARRANT OF ARREST!  Maliban na lamang kung  ikaw ay inaresto alinsunod sa isang wastong WARRANTLESS ARREST. B.   WARRANTLESS ARREST SINO ANG PWEDENG MAG ARESTO?    Alagad ng batas o pulis    Pribadong tao(Citizen's Arrest) KAILAN MAAARING MANG-ARESTO ANG ISANG ALAGAD NG BATAS O PRIBADONG INDIBIDWAL NANG WALANG WARRANT OF ARREST?    Kung, sa kaniyang presensya, ang isang tao ay nahuling gumawa, gumagawa o nagbabalak na gumawa ng krimen o isang bagay na labag sa batas;    Kung ang krimen o pag-labag sa batas ay katatapos lamang mangyari, at ang taong gagawa ng pag-aresto ay mayroong sapat na basehan at paniniwala, batay sa personal na kaalaman, na ang taong aarestuhin ay ang gumawa nito;    Kung ang taong aarestuhin ay nakatakas sa bilangguan o kumawala sa kustodiya ng batas habang inililipat ng kulungan. WAIVER. Kung ilegal ang naging pag-aresto, maaaring tanggapin ng korte ang legalidad nito kung:   1.   walang pag-tutol na ginawa ang akusado sa ginawang pag-aresto bago maghain ng kanyang plea o sumagot sa paratang; o 2.   kung ang akusado ay kusang sumuko sa mga alagad ng batas. KUNG IKAW AY INARESTO NG WALANG WARRANT OF ARREST: 1.   Ikaw ay dadalhin sa pinakamalapit na presinto o police station at mananatili doon nang hindi lalagpas sa: a.   Labindalawang (12) oras   –  kung ang paratang na krimen o pag-labag sa batas ay may kaakibat na parusang hindi mabigat (light penalties); b.   Labinwalong (18) oras   –  kung ang paratang na krimen o pag-labag sa batas ay may kaakibat na parusang medyo mabigat (correctional penalties); c.   Ta tlumpu’t anim 36) na oras   –  kung ang paratang na krimen o pag-labag sa batas ay may kaakibat na parusang mabigat (capital penalties). 2.   INQUEST PROCEEDINGS. Ang akusado ay isasailalim sa inquest proceedings o isang proseso ng imbestigasyon na isinasagawa ng inquest prosecutor para sa mga pag-arestong ginawa nang walang warrant of arrest. Ang prosesong ito ay ginagawa upang alamin kung ligal o hindi ang nangyaring pag-aresto at kung ang akusado ay kailangang manatili sa kustodiya ng batas at sampahan ng kaso sa korte.  MGA KAILANGAN TANDAAN SA INQUEST PROCEEDINGS    Ang taong inaresto ay kailangang dalhin sa inquest prosecutor upang malaman kung ang akusado ay:   o   kinakailangang manatili sa kustodiya ng batas, o o   Kinakailangan pakawalan dahil sa kakulangan ng ebidensya;      Kapag napagtibay ng inquest prosecutor na ligal ang nangyaring pag-aresto, tatanungin niya ang akusado kung nais nitong sumailalim sa isang preliminary investigation.    Kapag sumang-ayon ang akusado, tatanungin ng inquest prosecutor kung sang-ayon ba itong pumirma ng waiver ayon sa Article 125 ng Revised Penal Code, at sa tulong ng isang abogado, o kung walang abogado, ng isang responsableng taong pinili ng akusado.    Ang pag-pirma ng waiver ay nangangahulugan na sumasang-ayon ang akusado na manatili sa kulungan habang isinasagawa ang preliminary investigation.    Ang Custodial Investigation Report ay kailangang nakasulat  at dapat na basahin  at ipaliwanag   nang mabuti ng abogado sa taong inaresto sa wika o lengwaheng kanyang naiintindihan. ANO ANG SEARCH WARRANT? Isang dokumento sa pangalan ng “People of the Philippines,” na nilagdaan ng hukom o judge na nag  -uutos sa mga alagad ng batas na halughugin ang isang lugar at hanapin ang mga bagay-bagay na nakapaloob sa nasabing utos. TANDAAN: Kung may valid search warrant ang mga alagad ng batas, maaari lamang nilang kunin ang mga bagay o gamit na partikular na nakalista sa search warrant. Maaari bang maghalughog  ang mga alagad ng batas sa iyong lugar o pamamahay  nang WALANG search warrant? HINDI PWEDE. Maliban na lang sa mga pagkakataong may ligal na basehan upang isagawa ang isang WARRANTLESS SEARCH…   SINO ANG PWEDENG GUMAWA NG ISANG WARRANTLESS SEARCH? - Alagad ng batas o pulis KAILAN MAARING MAGHALUGHOG, MAGINSPEKSYON O MAGSIYASAT ANG PULISYA NANG WALANG SEARCH WARRANT o WARRANTLESS SEARCH?    Kung ang isang tao ay kusang-loob  na pumayag sa isinasagawang inspeksyon o pag galugad.    Stop-and-frisk  o ang pagpapatigil sa isang kahina-hinalang tao at pagkapkap sa kanyang damit para sa posibleng nakatagong deadly weapon o kontrabando.       Kung ang pag inspeksyon o pag-galugad ay isinagawa matapos maaresto ang isang taong nahuli sa akto na lumalabag sa batas o gumagawa ng krimen ( in flagrante delicto ).    Checkpoint  o ang pag-inspeksyon o pag-siyasat ng pulis sa mga sasakyan na bumaybaybay sa anumang kalsada.    Hindi kailangang lumabas ng mga tao sa loob ng sasakyan at hindi rin kailangan buksan ang sasakyan. Ang iinspeksyunin lamang ng mga pulis ay ang mga bagay na nakikita nila mula sa labas ng sasakyan.    Maaari lamang magsagawa ng kumprehensibo o mabusising pag-inspeksyon ang mga pulis kung   may mabigat at ligal na basehan  ang mga ito na ang nakasakay ay lumabag sa bata o kung may makikita silang ebidensya sa loob ng sasakyan kaugnay sa isang naganap na krimen.    Kung ang pag-inspeksyon  sa isang gusali o lugar ay isinasagawa upang ipatupad ang fire, sanitary o building regulations .    Plain view  o ang pagkumpiska ng isang bagay o kontrabando na nakita ng pulis o awtoridad sa paligid nang walang ginagawang pagsiyasat o paghalughog.    Kung kinakailangan sa mga pagkakataong mayroong matinding pangangailangan o emergency. TANDAAN!    Kung hindi ligal ang paghalughog, pag-inspeksyon o pagsiyasat na nangyari, anumang ebidensiyang nakuha ng awtoridad o pulis ay hindi maaaring gamitin sa anumang kaso o paglilitis.    Maaaring tumanggi ang akusado nang mahinahon sa isang iligal na paghahalughog at pagkumpiska.    Maaari rin magsampa ng isang kasong kriminal, sibil o administratibo laban sa mga awtoridad na nagsagawa ng paghahalughog, pag-inspeksyon o pagsisiyasat sa paraang labag sa batas. Kapag ikaw ay naaresto na sa bisa ng isang Warrant of Arrest o sa bisa ng wastong pag-aresto ng walang Warrant of Arrest (Warrantless Arrest), ikaw ay sasailalim sa tinatawag na CUSTODIAL INVESTIGATION. C.   CUSTODIAL INVESTIGATION Ito ang pagsisiyasat ng mga pulis o mga alagad ng batas na may tungkulin na mag-imbestiga o mag-usig sa sinumang nasa kanilang pangangalaga na naaresto nang dahil sa diumano’y paglabag sa batas o paggawa ng krimen. ANU-ANO ANG MGA KARAPATAN NG TAONG SINISIYASAT O SUMASAILALIM SA CUSTODIAL INVESTIGATION?    Karapatang mabigyan alam ng kanyang mga karapatan at ng paglabag o krimen na inaakusa sa kanya;    Karapatang manahimik at hindi sagutin ang anumang itinatanong sa kanya ukol sa inaakusahang nagawang paglabag;    Karapatang pumili ng abogadong malaya at may sapat na kakayahan na ipaglaban ang kaniyang mga karapatan;    Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangan ay pagkalooban siya nito. (Ito ay sisiguraduhin ng pulis na umaresto o ng taong nagsisiyasat.)    Hindi siya dapat gamitan ng labis na pagpapahirap, pwersa, dahas, pananakot, pagbabanta, o ano pa mang paraan na pipinsala sa kanyang malayang pagpapasya.    Ipinagbabawal ang mga lihim na kulungan, solitaryo, ingkomunikado o iba pang katulad na mga anyo ng detensyon. KAILAN IPINAGKAKALOOB ANG MGA KARAPATANG ITO? Kapag nagsimula na ang custodial investigation  o kapag naaresto na ang akusado at nagsimula na ang pagtatanong  ng arresting officer o taong nag-sisiyasat tungkol sa anumang bagay na may kinalaman sa krimen at siya ang inaakusahan o pinaghihinalaang gumawa nito.   Ang “pag - imbita”  sa isang tao ng mga alagad ng batas o pulis sa Police Station o Barangay Hall ay itunuturing rin na sakop ng custodial investigation. PAALALA: Maaari bang pilitin ang akusado  na mag- tapat o umamin sa diumano’y nagawang krimen habang isinasagawa ang pagisiyasat? HINDI.    Ang sinumang pinaghihinalaan o inaakusahan ng paglabag o paggawa ng krimen ay may karapatang manahimik at hindi sagutin ang anumang itinatanong sa kanya.    Maaari siyang umamin kung ito ay nakapaloob sa isang kasulatan, sa presensya ng kanyang abogado at ito ay kusang-loob na gagawin. Paano kung gusto niyang umamin at kusang-loob niya itong gagawin? Dapat matiyak ng arresting officer o ng imbestigador na ang anumang pag-amin sa labas ng hukuman (extra-judicial confession) na ginawa sa ilalim ng imbestigasyon ay: 1.   Nakapaloob sa isang kasulatan; 2.   Pinirmahan sa harap ng abogado; 3.   Malaya at kusang-loob na ginawa;     Kung wala ang abogado, ito ay dapat lagdaan sa presensya ng alinman sa iyong mga magulang, nakakatandang kapatid, asawa, alkalde ng munisipyo, huwes ng munisipyo, superbisor ng paaralan ng distrito, pari, imam o ministro ng ebanghelyo.    Ang pagkabigo ng arresting officer na sundin ang mga nasabing karapatan at proseso ay nagpapahiwatig na ang iyong mga pahayag o pag-amin ay hindi maaring gamitin laban sa iyo sa kahit anong kaso na isasampa sa korte. Habang sumasailalim sa imbestigasyon, ang arresting officer ay may tungkulin na pahintulutan kang mabisita ng:    Sinumang miyembro ng iyong pamilya    Asawa    Doktor, pari o relihiyosong ministro na pinili mo o ng iyong pamilya o ng iyong abogado    Non-Government Organization (NGO) na kinikilala ng Commission on Human Rights (CHR)    Kasintahan TANDAAN: Kung walang ABOGADO, ang imbestigasyon ay hindi maaaring magpatuloy at ang akusado ay dapat pakitunguhan alinsunod sa Art. 125 ng Revised Penal Code. SINO ANG MAAARING MAKULONG O DETENIHIN? 1.   Ang sinumang tao na inaresto dahil sa paglabag o paggawa ng isang krimen; 2.   Mga suspek na sumasailalim sa imbestigasyon o custodial investigation 3.   Mga naarestong suspek na sakop ng isang Commitment Order. COMMITMENT ORDER Ang Commitment Order ay isang dokumento mula sa korte na nag-uutos sa mga alagad ng batas na tuluyan nang ikulong ang akusadong nasampahan na ng kaso sa korte.    Gayunpaman, ang mga nasabing naaresto o suspek na sumasailalim sa Custodial Investigation ay hindi maaring ikulong na lampas sa itinakdang panahon ng Art. 125 ng Revised Penal Code. Maliban na lamang, kung habang nakakulong ay nasampahan na kaagad ng angkop na kaso ang akusado, o naglabas na ng Commitment Order ang korte. MGA KARAPATAN NG ISANG AKUSADO SA PAGLILITIS 1.   Ang isang akusado ay itinuturing na inosente hangga’t hindi napapatunayang n agkasala sa batas (Presumption of Innocence). 2.   Karapatang ipaalam sa akusado sa wika na batid at naiintindihan nito ang dahilan ng kaniyang pagka-aresto. 3.   Karapatang dumalo at ipaglaban ang sarili sa tulong ng abogado magmula arraignment hanggang sa pagbasa ng hukom ng desisyon. 4.   Karapatang magbigay ng sariling salaysay bilang saksi. 5.   Karapatang tumangging magbigay ng sariling salaysay ukol sa kaso o tumestigo laban sa sarili (Right Against Self-Incrimination) 6.   Karapatang makaharap at siyasatin (cross-examine) ang saksi laban sa kanya. 7.   Karapatang siguruhin ang pagdalo ng mga saksi at paghahain ng mga ebidensya. 8.   Karapatan sa isang mabilis, patas, at pampublikong paglilitis. 9.   Umapela sa paraang ayon sa batas Maaaring mag-piyansa o magbayad ng Bail ang akusado bago pa man matanggap nang personal ang Warrant of Arrest kung tiyak na, na may nakasampang kasong kriminal laban sa akusado, maliban na lamang kung hindi pinahihintulutan ng batas ang pag-piyansa. Ito ay upang pansamantalang makalaya ang akusado habang nililitis ang kaso at maiwasan na ang pag-aresto. TANDAAN ANG SUMUSUNOD NA PROSESO 1.   Paglabag sa batas o paggawa ng krimen a.   Pagsampa ng reklamo o complaint sa fiscal i.   Preliminary Investigation ng Piskal o Prosecutor 1.   Pagbasura o dismissal ng kaso sa kawalan ng sapat na basehan 2.   Tiyak na may sapat na basehan ang pagsampa ng kaso (probable cause) b.   Pag aresto sa bisa ng wastong warrant of arrest i.   Inquest proceedings ng inquest prosecutor 1.   Tiyak na may sapat na basehan ang pagsampa ng kaso; 2.   Pagbasura o dismissal ng kaso sa kawalan ng sapat na basehan; 2.   Pagsampa ng information o pormal na kaso sa korte a.   Pagbasura o dismissal ng kaso sa kawalan ng sapat na basehan ng pagsampa b.   Pag-issue ng Warrant of Arrest o Commitment Order i.   Pagpiyansa o pagbayad ng bail ii.   Pagkulong o pag detine habang nililitis ang kaso -END-
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks