Documents

11 views

Žorž Simenon - Megre 1 - Pietr Letonac.pdf

Georges Simenon Pietr Letonac S francuskoga preveo Predrag Raos FOKUS 1 Procijenjena starost 32, visina 169... Interpol pariškoj policiji: Xvzust Krakov vimontra m ghks triv psot uv Pietr Letonac Bremen vs tyz btolem. Komesar Maigret, iz Prve mobilne brigade, podigao je glavu jer mu se učinilo da je hukanje gusane peći postavljene posred njegova ureda i povezane s plafonom velikom crnom cijevi, ponešto sustalo. Odgurnuo je brzo
of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  Georges Simenon  Pietr Letonac S francuskoga preveo Predrag Raos FOKUS  1 Procijenjena starost 32, visina 169... nterpol pariškoj policiji: Xvzust Krakov vimontra m ghks triv psot uv Pietr Letonac Bremen  vs tyz btolem. Komesar Maigret, iz Prve mobilne brigade, podigao je glavu jer mu se učinilo da je hukanje gusan peći postavljene posred njegova ureda i povezane s plafonom velikom crnom cijevi, ponešto sustalo.Odgurnuo je brzojav, tromo se digao, otpustio kokot i u ložište ubacio tri lopatice ugljena. Posliječega je, onako stojeći, s leđima prema vatri, napunio lulu i potegnuo lažni ovratnik koji ga je, ponešto previsok, i žuljao i smetao.Pogledao je na ručnu uru, i ona je pokazala četiri sata. Sako mu je visio na vješalici iza vrata.Polako je krenuo prema stolu, pa pročitao brzojav i preveo ga u pol glasa: eđunarodna organizacija kriminalističke policije Službi opće sigurnosti, Pariz: Krakovsk olicija javlja o prolasku i odlasku za Bremen Pietra Letonca. Međunarodna organizacija kriminalističke policije ili Interpol ima sjedište u Beču odakle, ukratk rečeno, upravlja borbom protiv europskog banditizma, baveći se ponajviše održavanjem veze izmeđuraznih nacionalnih policija.Maigret je primaknuo i drugi brzojav, također napisan u  polcodu,  međunarodnom tajnom jezikukojim se u svom općenju služe svi policijski centri na svijetu.Preveo ga je u sebi:  Polizei-presidium iz Bremena pariškoj policiji: Pietr Letonac opažen u smjeru Amsterdam i Bruxelles. Treći pak brzojav, koji je došao od  Nederlandsche Centrale in Zake Internationale Misdadigers, toest nizozemske policije, javio je sljedeće:  Pietr Letonac ukrcao se u 11 sati ujutro na Étoile du Nord u odjeljak G. 263, vagon 5, odredište Pariz. Posljednja je depeša u  polcodu  došla iz Bruxellesa i glasila je:   Potvrđen prolaz Pietra Letonca, 2 sata, Étoile du Nord kroz Bruxelles, odjeljak za Amsterdam.  Na zidu iza pisaćeg stola sterala se golema karta, i sad se Maigret postavio pred nju, onako krupan imasivan, s obje ruke u džepovima i s lulom u kutu usana.Pogled mu je pošao od točke označene kao Krakov pa sve do točke lučkoga grada Bremena, onda i do Amsterdama i Bruxellesa.Još je jednom pogledao koliko je sati. Četiri i dvadeset.  Étoile du Nord bi se sad trebao kotrljati sa sto i deset na sat između Saint-Quentina i Compiègnea. Bez zaustavljanja na granici. Bez usporavanja.U vagonu broj 5, u kupeu G. 263, Pietr Letonac se zacijelo zabavlja čitanjem ili promatranjekrajolika u prolazu.Maigret je krenuo prema vratima iza kojih se otvorio ugrađeni ormar pa oprao ruke uemajliranom umivaoniku, provukao češalj kroz svoju gustu kosu, tamno kestenjastu, u kojoj se nasljepoočicama dala razabrati tek pokoja sijeda vlas, pa popravio, ni dobro ni loše, kravatu koju nikadnije uspijevao zavezati kako treba.Bio je studeni. Spuštala se noć. Kroz prozor je vidio rukavac Seine, trg Saint-Michel, plutajućskelu za pralje, i sve to u modrim sjenama koje su zračile, jedna za drugom, plinske lanterne.Otvorio je ladicu i preletio očima preko depeše pristigle iz Međunarodnog ureda za identifikaciju Kopenhagenu. Sûreté Paris. Pietr Letonac 32 169 01512 0224 0255 07732 03116 03233 03243 03324 o3415 o3522 04115o4144 04147 05221... itd. Ovog se puta potrudio sve to prevesti naglas, pa čak i ponoviti nekoliko puta, kao školarac kojirecitira lekciju:“U vezi s Pietrom Letoncem: procijenjena starost 32, visina 169, kurvatura kralježnic pravokutna, baza vodoravna, glavno ispupčenje ograničeno, osnovna pregrada neizražena, ne vide se pojedini nabori, mala pregrada nije vidljiva, obris uha prirodan, velika resica, dužina i širinaograničena, antitragus izražen, donji rub uvrnut, lijepo formiran, pravokutan, unutarnji naborirazdvojeni, ortognat gornji, lice izduženo, bikonkavno, obrve rijetke svijetloplave, donja usnaispupčena, širina velika, donja viseća, vrat dugačak, šarenica u sredini žuta, unutrašnja periferijasrednje zelena, kosa svijetloplava.”Bio je to verbalni portret   Pietra Letonca, za komesara rječit koliko i fotografija. Osnovne su scrte odmah pojavile: čovjek malena rasta, tanak, mlad, vrlo svijetle kose, obrva plavih i rijetkih,zelenih očiju i dugačka vrata.Maigret je osim toga doznao i za najsitnije detalje uha, a što bi mu omogućilo da ga u gomili, pačak i kad bi se Pietr Letonac našminkao, prepozna bez zabune.Skinuo je s klina sako, obukao ga, a za njim i teški crni kaput, pa na glavu stavio polucilindar.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks