Biography

23 views

TERMENI SI CONDITII GENERALE TRANSPORT AERIAN (pasageri si bagaje

TERMENI SI CONDITII GENERALE TRANSPORT AERIAN (pasageri si bagaje
of 15

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
   TERMENI SI CONDITII GENERALE TRANSPORT AERIAN (pasageri si bagaje) NOTA : Acest document este oferit de Agentie doar cu titlu informativ, fara asumarea vreunei obligatii sau responsabilitati din partea Agentiei (contine si Conditii Contractuale si alte Notificari Importante) Utilizatorul are responsabilitatea de a consulta si a fi in cunostinta de cauza cu   Conditiile si termenii specifici fiecarei Linii Aeriene , respectiv Conditiile generale de transport aerian -Termeni si Conditii   ale fiecarei Linii Aeriene implicata in rezervare si biletul de avion, prin accesarea respectivelor conditii pe site-urile publice proprii Liniilor Aeriene. ARTICOLUL 1: DEFINITII Agent autorizat : agent de vanzare desemnat de transportator sa-l reprezinte in vanzarea transportului aerian de pasageri pe serviciile sale. Bagaj : articole, efecte si alte obiecte personale ale pasagerului, destinate purtarii, utilizarii, confortului sau comoditatii relativ la calatoria acestuia. In afara situatiilor in care este specificat altfel, termenul include atat bagajul inregistrat cat si cel neinregistrat. Bagaj inregistrat : bagajul luat in primire de catre transportator si pentru care acesta elibereaza buletinul de bagaj. Bagaj neinregistrat : orice alt bagaj оn afara celui inregistrat. Bilet : document intitulat "bilet de calatorie si buletin de bagaj" eliberat de transportator sau in numele acestuia. El cuprinde conditiile contractului, avizele, cupoanele de zbor si cuponul pasagerului. Bilet complementar  : bilet emis impreuna cu alt bilet si care constituie, impreuna, un singur contract de transport. Buletin de bagaj : partea din bilet care se refera la transportul bagajului о nregistrat al pasagerului. Codul companiei : cod format din doua caractere sau trei litere care identifica o anumita companie aeriana. Conventie : inseamna oricare din urmatoarele conventii aplicabile: - Conventia pentru Unificarea Anumitor Reguli referitoare la transportul aerian international, semnata la Varsovia, la 12 Octombrie 1929 (denumita in cele ce urmeaza Conventia de la Varsovia); - Conventia de la Varsovia amendata la Haga la 28 Septembrie 1955; - Conventia de la Varsovia amendata prin Protocoalele Aditionale Nr.1, 2 si 4 de la Montreal (1975); - Conventia aditionala de la Guadalajara (1961), in functie de aplicabilitatea fiecareia si asa cum este amendata periodic, dar depinzand de ratificarea a acelor amendamente. Cuponul pasagerului : parte din bilet care poarta aceasta mentiune si care trebuie pastrata de pasager. Cupon de zbor  : parte din bilet emis de sau in numele transportatorului, care poarta mentiunea "valabil pentru transport" si care indica punctele intre care pasagerul are dreptul sa fie transportat. Conditiile Contractului : inseamna precizarile cuprinse in bilet sau predate odata cu acesta, care includ o trimitere la unele din aceste Conditii generale de transport. Dauna : cuprinde decesul, vatamarea corporala, prejudiciile cuzate prin intarziere, pierdere partiala sau alte prejudicii de orice natura ivite in urma transportului sau in legatura cu transportul sau a altor servicii suplimentare prestate de transportator. DST : Drepturi Speciale de Tragere asa cum sunt definite de Fondul Monetar International. Eticheta de bagaj : document eliberat de transportator in scopul exclusiv al identificarii bagajelor inregistrate. Forta majora : inseamna situatii neobisnuite si imprevizibile care scapa controlului pasagerului si/sau transportatorului, ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate chiar daca s-ar fi luat toate masurile de prevedere cuvenite. Locuri de oprire acceptate : locurile mentionate pe bilet sau prevazute in orarul transportatorului ca opriri regulate in itinerarul pasagerului, cu exceptia locului de plecare si a celui de destinatie. Pasager  : orice persoana care este sau urmeaza sa fie transportata in baza unui document de transport aerian, cu exceptia membrilor echipajului. Rambursare involuntara : rambursarea partiala sau totala a unui bilet cauzata de motive independente de vointa pasagerului, mentionate in Articoulul 3, paragraful 3.A. din prezentele Conditii generale. Rambursare voluntara : rambursarea partiala sau totala a unui bilet, alta decat rambursarea involuntara. Rezervare : echivalentul termenului “retinere loc”, inseamna alocarea in avans de loc sau spatiu de dormit pentru pasager, sau de spatiu sau volum liber pentru bagaj. Stopover  : o intrerupere deliberata a calatoriei din vointa pasagerului intr-un loc situat intre locul de plecare si cel de destinatie. Tarif  : reprezinta tarifele publicate, taxele si/sau conditiile de transport inregistrate, daca este cazul, la autoritatile corespunzatoare. Transport : inseamna transportul aerian al pasagerului si bagajelor sale, realizat cu sau fara plata, inclusiv serviciile legate de acest transport. Transportator  : inseamna compania aeriana care a emis biletul de calatorie, precum si toate companiile aeriene care  transporta pasagerul si/sau bagajele sale sau care se angajeaza sa presteze orice alt serviciu in legatura cu acest transport. USD : inseamna moneda legala a Statelor Unite ale Americii. Zile : zilele calendaristice, inclusiv duminicile si sarbatorile legale. In cazul notificarilor, ziua trimiterii lor nu se ia in calcul. Pentru determinarea perioadei de valabilitate nu se ia in calcul ziua emiterii biletului sau ziua inceperii zborului. ARTICOLUL 2: DOMENIUL DE APLICARE 1. Generalitati a) Prezentele Conditii generale de transport sunt conditiile de transport despre care se face mentiune pe biletul de calatorie. b) Prezentele Conditii generale se aplica si transporturilor gratuite sau cu tarife reduse, cu exceptia reglementarilor contrare ale transportatorului sau celor din contracte si din biletele emise pentru astfel de transporturi. 2. Zboruri operate о n regim charter In cazul in care transportul se efectueaza in baza unui contract charter, prezentele Conditii generale sunt aplicabile numai in masura in care sunt prevazute in contractul charter sau documentul de transport emis in legatura cu acest contract. 3. Valabilitatea Transportul aerian este guvernat de Conditiile generale si reglementarile tarifare ale transportatorului, valabile la data emiterii biletului sau, in cazul in care aceasta conditie nu poate fi indeplinita, la data inceperii calatoriei pe primul cupon de zbor al biletului. 4. Predominarea legilor Prezentele Conditii generale sunt aplicabile cu exceptia prevederilor care contravin tarifelor transportatorului sau unor legi, in care caz predomina acele tarife si legi. Nevalabilitatea vreuneia dintre prevederile Conditiilor generale nu are efect asupra celorlalte. 5. Predominarea conditiilor generale asupra reglementarilor transportatorului Cu exceptia prevederilor contrare din prezentele Conditii generale, in caz de contradictie intre acestea si reglementarile transportatorului, predomina prevederile Conditiilor generale.  ARTICOLUL 3: BILETUL DE CALATORIE 1. Generalitati a) Biletul constituie dovada incheierii contractului de transport intre transportator si pasagerul al carui nume este inscris in bilet, a carui identitate trebuiea la cerere. b) Biletul nu poate fi transmis altei persoane. Daca un bilet este prezentat de alta persoana decat persoana mentionata pe bilet ca avand dreptul la transport sau la rambursare, transportatorul nu poate fi facut aspunzator fata de titularul biletului daca, de buna credinta, transporta persoana care prezinta biletul sau ii ramburseaza contravaloarea acestuia. c) Biletul va fi emis numai in baza platii integrale a tarifului aplicabil sau a unor aranjamente de creditare stabilite de transportator. Unele bilete sunt vandute la tarife reduse, care pot fi partial sau total nerestituibile. Pasagerul trebuie sa selecteze acel tarif care corespunde cel mai bine necesitatilor lui. d) Transportul pasagerului nu va fi autorizat decat la prezentarea biletului de calatorie valabil si emis in mod legal, in conformitate cu reglementarile transportatorului. Biletul trebuie sa contina cuponul de zbor valabil pentru transportul respectiv, toate celelalte cupoane de zbor valabile pentru transport si cuponul pasagerului. Pasagerul nu are dreptul la transport daca biletul prezentat este deteriorat sau a fost modificat de catre altcineva decat transportatorul sau agentul sau autorizat. Pasagerul va pastra cuponul pasagerului si celelalte cupoane de zbor neutilizate pe tot parcursul calatoriei si le va prezenta (la cerere) transportatorului ori de cate ori este nevoie. e) In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii biletului (sau unei parti din acesta) de catre pasager, la cererea acestuia, transportatorul va inlocui biletul respectiv (sau acea parte a sa), prin emiterea unui nou bilet, cu conditia existentei dovezii, usor de stabilit la acel moment, ca un bilet valabil pentru cursa(ele) respectiva(e) a fost legal emis si cu conditia ca pasagerul sa semneze un angajament de despagubire a transportatorului pana la concurenta valorii biletului initial, pentru eventuale cheltuieli si pierderi suportate de transportator urmare intrebuintarii gresite a biletului. In lipsa acestei dovezi sau a angajamentului semnat de pasager, transportatorul emitent poate solicita pasagerului achitarea contravalorii unui nou bilet, sub rezerva restituirii sumei respective in cazul in care constata ca biletul pierdut sau deteriorat nu a fost utilizat in termenul de valabilitate. In cazul in care biletul initial este gasit inainte de expirarea valabilitatii lui, pasagerul il va prezenta transportatorului, care va autoriza restituirea noului bilet. Transportatorul emitent poate percepe o taxa administrativa pentru aceste servicii, afara de cazul in care pierderea, furtul sau deteriorarea biletului se datoreaza neglijentei transportatorului emitent sau a agentului sau. f) Cupoanele de zbor, dupa folosirea lor, raman in proprietatea transportatorului emitent.    2. Perioada de valabilitate Cu exceptia prevederilor contrare din bilet, din prezentele Conditii, sau din tarifele aplicabile (care pot limita valabiltatea biletului, caz in care limitarea va fi indicata pe bilet), un bilet este valabil: - Un an de la data emiterii; sau - Un an de la inceperea calatoriei pe primul cupon de zbor al biletului, cu conditia ca aceasta sa se efectueze in intervalul de un an de la emitere. Un bilet emis la un tarif special este valabil la transport in termenul si in conditiile prevazute de reglementarile tarifare ale transportatorului. 3. Prelungirea valabilitatii A. Daca un pasager este impiedicat sa calatoreasca in timpul de valabilitate a biletului deoarece transportatorul: a) Nu poate sa asigure un loc pe cursa si la data solocitate de pasager; b) Anuleaza zborul pentru care pasagerul detinea rezervarea; c) Suprima o escala prevazuta, reprezentand locul de plecare, de destinatie sau stopover; d) Nu efectueaza zborul intr-un termen rezonabil fata de cel prevazut in orar; e) Cauzeaza pierderea de catre pasager a unei conexiuni; f) Modifica clasele din avion; g) Nu este in masura sa furnizeze locul rezervat in prealabil, valabilitatea biletului va fi prelungita pana la urmatorul zbor al transportatorului, pe care exista un loc disponibil la clasa corespunzatoare tarifului platit. B.  Atunci cand, dupa inceperea calatoriei, un pasager este impiedicat sa calatoreasca in cadrul perioadei de valabilitate a biletului din motive medicale, transportatorul va prelungi aceasta perioada pana la data la care pasagerul este in stare sa calatoreasca sau pana la primul zbor pe care transportatorul il va efectua ulterior acestei date, cu plecarea din punctul in care este reluata calatoria si pe care este disponibil un loc la clasa corespunzatoare tarifului platit. Cazurile de boala trebuie sa fie probate printr-un certificat medical. Atunci cand cupoanele de zbor ramase in bilet prevad unul sau mai multe stopover-uri, valabilitatea biletului va fi prelungita cu cel mult trei luni incepand de la data inscrisa pe certificatul medical. In aceleasi conditii va fi prelungita valabilitatea biletelor membrilor familiei apropiate care insotesc persoana impiedicata sa calatoreasca din motive medicale. C. In eventualitatea decesului unei persoane in timpul calatoriei, valabilitatea biletelor celor care insotesc pasagerul decedat poate fi modificata prin anularea perioadei minime de sedere sau prin prelungirea perioadei de valabilitate. In cazul decesului sotului/sotiei sau al unui membru al familiei apropiate ce insoteste o persoana care a inceput calatoria, valabilitatea biletelor pasagerului si ale membrilor familiei sale apropiate poate fi modificata in acelasi mod. Modificarile de mai sus pot fi facute pe baza certificatului de deces. Prelungirea valabilitatii biletelor nu poate depasi 45 zile de la data decesului. 4. Succesiunea cupoanelor de zbor a) Transportatorul onoreaza cupoanele de zbor in ordinea lor incepand de la locul de plecare mentionat in bilet. Biletul nu va fi onorat la transport si isi va pierde valabilitatea daca toate cupoanele nu sunt utilizate in ordinea lor conform biletului. Biletul nu va indreptati pasagerul sa-si inceapa calatoria in unul din punctele de stopover specificate atunci cand primul cupon de zbor pe un sector international nu a fost utilizat la transport. b) Pasagerul care doreste sa-si schimbe itinerarul (locul de plecare, de stopover sau de destinatie, conform biletului), va contacta in prealabil transportatorul. Se va calcula tariful aplicabil pe ruta revizuita, pasagerul putand opta pentru noul tarif sau mentinerea vechiului itinerar. In cazul in care pasagerul este nevoit sa-si schimbe itinerarul din motive de forta majora, el va contacta transportatorul cat mai urgent posibil, care va depune eforturi rezonabile pentru a transporta pasagerul la urmatorul punct de stopover sau la destinatie, fara recalcularea tarifului.Transportatorul va actiona in acest fel numai daca pasagerul este in masura sa furnizeze suficiente dovezi care sa ateste cazul de forta majora. c) In cazul in care pasagerul isi modifica itinerarul fara aprobarea transportatorului, acesta va recalcula tariful aplicabil pe ruta revazuta. Pasagerul va achita diferenta intre tariful initial si tariful aplicabil pe ruta revizuita. Daca noul tarif este inferior, transportatorul va restitui pasagerului diferenta. d) Fiecare cupon de zbor este valabil pentru transport la clasa specificata, la data si la cursa corespunzatoare rezervarii. In cazul cupoanelor de zbor emise fara rezervare, aceasta poate fi facuta la cererea pasagerului, in conformitate cu reglementarile tarifare ale transportatorului si in limita locurilor disponibile. 5. Denumirea transportatorului Denumirea transportatorului poate figura pe bilet in forma prescurtata. ARTICOUL 4: STOPOVER-URI Stopover-ul reprezinta o intrerupere deliberata a calatoriei autorizata in prealabil de transportator, intr-un punct situat intre locul de plecare si destinatie. In cazul biletelor emise la tarif normal, pe toata durata valabilitatii biletelor sunt autorizate stopover-uri la toate escalele  prevazute cu conditia ca reglementarile guvernamentale, cele ale transportatorului sau orarele sa nu interzica acest lucru. In cazul biletelor emise la tarife speciale, stopover-urile sunt supuse limitarilor si interdictiilor prevazute in reglementarile transportatorului. Pentru stopover-uri poate fi perceputa o taxa suplimentara, in conformitate cu reglementarile transportatorului. ARTICOLUL 5: TARIFE SI TAXE 1. Generalitati Tarifele se aplica numai transportului efectuat de la aeroportul de srcine la aeroportul de destinatie, cu exceptia cazului in care se stabileste altfel. Ele nu cuprind transportul la sol intre aeroporturi sau intre aeroport si oras. 2.Tarifele aplicabile Tarifele aplicabile transportului sunt cele publicate de transportator sau, in lipsa acestora, cele construite in conformitate cu reglementarile transportatorului. Cu exceptia prevederilor contrare, tariful aplicabil este tariful in vigoare la data platii biletului, pe ruta si la datele specificate in bilet. Modificarea rutei sau a datelor de calatorie de catre pasager poate avea impact asupra tarifului aplicabil. Atunci cand tariful perceput nu este tariful aplicabil, diferenta va fi, dupa caz, achitata de catre pasager sau rambursata de catre transportator. 3. Rutele Cu exceptia prevederilor contrare din reglementarile transportatorului, tarifele se aplica numai pe rutele publicate pentru aceste tarife. Daca exista mai multe rute pentru care este prevazut acelasi tarif, inainte de emiterea biletului pasagerul poate specifica ruta pe care doreste sa calatoreasca. Daca nu este specificata nici o ruta, transportatorul o poate determina. 4. Taxele impuse pasagerului Taxele impuse pasagerului de autoritatile guvernamentale, de orice alta autoritate sau operatorul aeroportuar nu sunt cuprinse in tarifele aplicabile si vor fi achitate de pasageri in masura in care acestea nu sunt deja incluse in tarif.  Aceste taxe se modifica in mod curent putand fi impuse si dupa emiterea biletului. In eventualitatea introducerii unei noi taxe sau a majorarii uneia existente si inscrise in bilet, pasagerul va plati suma aferenta. In mod similar, reducerea sau eliminarea unei taxe achitate in momentul emiterii biletului va indreptati pasagerul sa solicite restituirea sumei corespunzatoare. 5. Moneda de plata Sub rezerva prevederilor legii aplicabile, tarifele si taxele sunt platibile in toate monedele acceptate de transportator.  Atunci cand plata se efectueaza in alta moneda decat cea in care este publicat tariful, se aplica cursul de schimb stabilit in acest scop de transportator. 6. Plata tarifelor si taxelor Transportatorul nu este obligat sa efectueze transportul unui pasager sau al bagajului acestuia si poate refuza sa-l continue daca tariful aplicabil sau taxele datorate de pasager nu au fost platite. ARTICOLUL 6: REZERVARILE 1. Conditiile rezervarilor a) Rezervarile sunt efectuate de transportator sau agentii sai autorizati. Confirmarea rezervarilor se va face functie de disponibilitatea de locuri. La cererea pasagerului, transportatorul ii va furniza acestuia confirmarea in scris a rezervarii. b) Anumite tarife pot impune limitarea sau anularea dreptului pasagerului de a schimba sau anula rezervarea facuta. 2. Termen pentru emiterea biletului Transportatorul poate anula rezervarea fara preaviz daca pasagerul nu a achitat biletul in termenul specificat de transportator sau agentul sau autorizat. 3. Datele personale ale pasagerului Pasagerul recunoaste ca a furnizat transportatorului datele sale personale in scopul efectuarii rezervarilor, emiterii unui bilet, obtinerii unor servicii auxiliare, facilitarii procedurilor de granita si asigurarii accesului oficiilor guvernamentale la aceste date. In acest sens, pasagerul autorizeaza transportatorul sa retina aceste date si sa le transmita oficiilor proprii, agentilor autorizati, altor transportatori, furnizorilor de servicii auxiliare sau autoritatilor guvernamentale, indiferent de tara in care isi au sediul. 4. Negarantarea unui loc Transportatorul va depune toate eforturile pentru a asigura locul atribuit anterior.Transportatorul isi rezerva dreptul sa  modifice locul atribuit chiar dupa imbarcarea in aeronava, din motive operationale, de siguranta sau de securitate a zborului. 5. Reconfirmarea rezervarilor a) Transportatorul va informa pasagerul daca este necesara reconfirmarea rezervarii pe un zbor in continuare sau de inapoiere si in ce conditii se va efectua (termen, modalitate). In cazul in care transportatorul solicita pasagerului sa reconfirme rezervarea, nerespectarea acestei prevederi permite transportatorului sa anuleze rezervarea nereconfirmata. Daca pasagerul informeaza transportatorul asupra intentiei lui de a calatori, sub rezerva disponibilitatii de locuri pe zborul respectiv, transportatorul va revalida rezervarile si va asigura calatoria pasagerului. In cazul indisponibilitatii de locuri pe zborul respectiv, transportatorul va depune eforturi rezonabile pentru a transporta pasagerul la punctul de stopover sau destinatie. b) Pasagerul are obligatia sa verifice cerintele de reconfirmare ale oricarui transportator implicat in calatoria sa. In cazul in care se solicita, pasagerul va reconfirma rezervarea transportatorului al carui cod figureaza in dreptul zborului inscris in bilet. 6. Anularea rezervarilor de catre transportator  Atunci cand pasagerul nu se prezinta la o cursa, fara sa avizeze in prealabil transportatorul, acesta din urma poate anula rezervarile pe zborurile de continuare sau retur. Totusi, daca pasagerul avizeaza in prealabil, transportatorul nu va anula rezervarea pe zborurile de continuare. ARTICOLUL 7: INREGISTRAREA SI IMBARCAREA PASAGERILOR Pasagerul trebuie sa se prezinte la ghiseul de inregistrare al transportatorului si la poarta de imbarcare la ora stabilita de transportator pentru a permite indeplinirea in timp util a formalitatilor de plecare. In cazul in care pasagerul nu se prezinta in timp util la ghiseul de inregistrare sau poarta de imbarcare, sau nu este in posesia documentelor necesare conform Articolului 14 din prezentele Conditii generale, in consecinta, neputand calatori, transportatorul isi rezerva dreptul sa anuleze rezervarea si nu va intarzia plecarea cursei. Transportatorul nu-si asuma nici o responsabilitate pentru daunele suferite sau cheltuielile angajate de pasagerii care nu se conformeaza prevederilor prezentului articol. ARTICOLUL 8: REFUZUL SI LIMITAREA TRANSPORTULUI 1. Dreptul de a refuza transportul Transportatorul va refuza sa transporte pasagerul si bagajele lui daca are loc sau, conform opiniei transportatorului ar putea sa aibe loc, una sau mai multe din urmatoarele situatii: a) Aceasta actiune este necesara in vederea respectarii legilor, reglementarilor sau ordinelor in vigoare in oricare stat de plecare, de destinatie sau survolat; b) Transportul pasagerului si al bagajelor lui poate pune in pericol sau afecta securitatea, starea de sanatate, bunurile, confortul celorlalti pasageri si al echipajului; c) Comportamentul, varsta, conduita mintala sau fizica a pasagerului sunt de natura sa faca necesara o asistenta speciala din partea transportatorului, pe care acesta nu o poate pune la dispozitie, sa produca un disconfort celorlalti pasageri sau sa conduca la proteste din partea acestora sau sa prezinte un pericol oarecare pentru pasagerul respectiv, celelalte persoane sau bunuri de la bordul aeronavei; d) Aceasta actiune este necesara deoarece pasagerul nu respecta instructiunile transportatorului sau refuza sa se supuna controlului de securitate efectuat de transportator sau autoritatile aeroportuare sau guvernamentale; e) Pasagerul nu a platit tariful sau taxele aplicabile; f) Pasagerul nu poseda documente de calatorie valabile, vize de tranzit sau de intrare pe teritoriul unei tari, si-a distrus documentele in timpul zborului sau refuza sa le predea, la cerere, echipajului aeronavei in schimbul unui document de predare; g) Biletul prezentat de pasager: 1. a fost obtinut in mod ilegal sau a fost cumparat de la o alta persoana decat transportatorul emitent sau agentul sau autorizat; 2. a fost declarat ca pierdut sau furat; 3. are un cupon de zbor fie modificat de alta persoana decat transportatorul sau agentii sai autorizati, fie deteriorat; h) Pasagerul nu a respectat prevederile paragrafului 4 din Articolul 3 al prezentelor Conditii generale referitoare la succesiunea cupoanelor de zbor; i) Persoana care prezinta biletul nu poate dovedi ca este cea al carei nume figureaza pe bilet. In cazurile mentionate la literele f), g), h) si i) de mai sus, transportatorul isi rezerva dreptul de a retine biletul. 2. Asistenta speciala  Acceptarea transportului copiilor neinsotiti, a persoanelor bolnave sau infirme, a femeilor insarcinate si a altor persoane care solicita asistenta speciala, se va face numai in baza aprobarii prealabile a transportatorului. Acestor pasageri nu li se va refuza transportul din cauza incapacitatii lor sau a altor reglementari.
Advertisement
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks